Privacy Verklaring Daynilou Nails

Daynilou beauty, gevestigd aan Hettenheuvelweg 16, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacy verklaring.

Contact gegevens

Daynilou
Hogevecht 229B
1102 HM Amsterdam
06-1560 5246
www.daynilou.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daynilou beauty verwerkt uw gegeven doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons vertrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoons gegevens die wij verwerken.

▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres

Daynilou verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

▪ Het maken van een afspraak en/of aanmelden  voor een opleiding
▪ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Daynilou beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Daynilou beauty) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Daynilou Beauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zolang u klant bent zullen wij uw gegevens bewaren. Geeft u aan geen klant meer te willen zijn en vraagt u om uw gegevens te verwijderen, dan word dat gedaan. Blijft u langer dan 6 maanden weg, dan worden uw gegevens verwijderd.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Daynilou Beauty zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daynilou Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@daynilou.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen 3 weken op uw verzoek.

Daynilou beauty wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daynilou beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons info@daynilou.com

error: Content is protected !!

UNLOCK 15% OFF

your first order plus,

Thanks for subscribing,

Keep an eye on your will inbox – you will recive your exclusive 15% OFF discount code shortly!